Design a site like this with WordPress.com
Get started

Lehto ry.

Lehto – Suomen Luonnonuskontojen yhdistys ry. Lehto on kaikille Suomessa asuville luonnonuskovaisille ja luonnonuskonnoista kiinnostuneille tarkoitettu yleishyödyllinen uuspakanahenkinen yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa luonnonuskontojen tuntemusta sekä yhteiskunnallista asemaa Suomessa. Lehto toimii myös yhdistävänä tekijänä erilaisten luonnonuskontojen harjoittajien välillä sekä tukee luontoa kunnioittavaa elämäntapaa. Lehto ry on perustettu vuonna 1998 ja rekisteröity samana vuonna 17.3. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 280 jäsentä (toukokuu 2013) ja kotipaikka Helsinki. Toimintaa on koko Suomessa. Eteläisin jäsenemme asuu Saksassa ja pohjoisin Suomineidon päälaella Lapissa. Jäsenistömme keski-ikä on n. 34 vuotta. Vanhimmat jäsenet ovat yli 70-vuotiaita ja nuorimmat juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneita. Yhdistyksen säännöt 

Miten Lehto toimii. Lehto järjestää tapahtumia, kokoontumisia, retkiä luontoon ja historiallisiin kohteisiin. Tapahtumat ovat kaikille kiinnostuneille avoimia. Lehdon teematapaamisissa on usein esitelmiä ja alustuksia tietyistä teemoista. Lehto julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä sekä ylläpitää käsikirjastomaista kirjastoa. Lisäksi Lehto vastaa sille esitettyihin kyselyihin sekä pyrkii julkaisemaan luonnonuskontoja käsittelevää materiaalia. Luontoa kunnioittavaa elämäntapaa pyritään myös tekemään tunnetuksi osallistumalla erilaisiin talkoisiin. Kaikki toiminta Lehdossa on ehdottomasti vapaaehtoista ja perustuu ihmisten omaan motivaatioon. Lehto ei ole uskonnollinen rakenne (esim. coven, vaikka jäsenet voivat muodostaa tietysti keskenään ryhmiä jos niin haluavat), eli Lehto ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn uskontokuntaan vaan on kaikille kiinnostuneille avoin.

Uskontojen välinen vuoropuhelu. Lehto kannustaa uskontojen ja filosofioiden väliseen vuoropuheluun ja suvaitsevaan kanssakäymiseen. Uskonnonvapaus on meille tärkeä arvo. Lehto toteuttaa omassa toiminnassaan luonnonuskonnoille tärkeää ajatusta: me emme käännytä tai ajattele, että oma polkumme olisi kaikille sopiva tai paras. Olemme vuosien saatossa järjestäneet tutustumisia erilaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin ja yhteisöihin, jotta tietous uskonnoista ja filosofioista leviäsi kiinnostuneiden keskuuteen. Olemme esimerkiksi vierailleen moskeijassa, kuulleet luentoa sikhiläisyydestä, tutustuneet kahteen eri buddhalaisuuden haaraan ja julkaisseet tietoa kristillisyyden mystisistä perinteistä. Lehdolla ei ole omaa toimitilaa johon voisi tulla tutustumaan, mutta meiltä voi pyytää henkilöä kertomaan luonnonuskonnoista työpaikalle, tapahtumaan, oppilaitokseen, Protuleirille tai vaikka virkistyspäivään.

Toimintakertomukset -update- ENGLISH

Blog at WordPress.com.

Up ↑